PRZEGLĄDY BUDYNKÓW

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek zapewnienia ich okresowych kontroli technicznych. W tym aspekcie wykonujemy:

  • Kontrole okresowe (przeglądy roczne i pięcioletnie) w specjalności ogólno-budowlanej, instalacji gazowej i sanitarnej.
  • Kontrole kominiarskie;
  • Badania (pomiary) stanu instalacji elektrycznych;
  • Opracowanie rzetelnego i przejrzystego protokołu z przeglądu.
KONTAKT
ZAPRASZAMY!

ADRES SIEDZIBY
ul. Warszawska 33B,
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

ADRES BIURA
ul. Nocznickiego 33/223,
01-948 Warszawa

TELEFON KONTAKTOWY
502668034

ADRES E-MAIL
biuro@invest-home.pl

STRONA WWW
www.plgi.pl

biuro@invest-home.pl

+48 502 668 034