PROJEKTOWANIE

Spójny i poprawny projekt to klucz do sukcesu poprawnego wykonania robót budowlanych. Specjalizujemy się w projektach robót remontowych i modernizacyjnych i wiemy, że prace projektowe to również solidna diagnostyka stanu technicznego elementów przeznaczonych do remontu, ale także określenie potrzeb i możliwości finansowych Inwestora. Reprezentujemy Inwestora przed wszelkimi organami administracji państwowej, zapewniamy pomoc w załatwieniu spraw formalnych oraz w pozyskaniu potencjalnych dotacji celowych. Prace projektowe prowadzimy od etapu diagnostyki do etapu uzyskania decyzji administracyjnych oraz dalej – prowadząc nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom w ramach naszych usług oferujemy:

 1. Prace przedprojektowe:
 • wnioski o wydanie decyzji administracyjnych
 • koncepcje programowo-przestrzenne
 • programy inwestycji
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 1. Prace projektowe:
 • projekty budowlane (ze wszystkimi uzgodnieniami i sprawdzeniami)
 • projekty wykonawcze
 1. Opracowania kosztowe:
 • kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze)
 • przedmiary robót
 • zestawienia kosztów obiektów (ZKO)
 • zestawienia kosztów zadań (ZKZ)
 1. Opracowania uzupełniające:
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • inwentaryzacje budowlane i instalacyjne
 • inwentaryzacje zieleni
 • wizualizacje
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
KONTAKT
ZAPRASZAMY!

ADRES SIEDZIBY
ul. Warszawska 33B,
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

ADRES BIURA
ul. Nocznickiego 33/223,
01-948 Warszawa

TELEFON KONTAKTOWY
502668034

ADRES E-MAIL
biuro@invest-home.pl

STRONA WWW
www.plgi.pl

biuro@invest-home.pl

+48 502 668 034