Kim jesteśmy
CO WARTO WIEDZIEĆ?

Witaj w świecie POLSKIEJ GRUPY INŻYNIERSKIEJ

Jesteśmy grupą Inżynierów  budownictwa połączonych wspólnym celem

wyrażonym ZASADĄ DOBREJ ROBOTY i pod wspólnym mottem

KOMPLEKSOWO W BUDOWNICTWIE

Zapoznaj się z Naszym Zespołem, zakresem działalności i Naszymi standardami pracy.

ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM A POZOSTANIESZ Z NAMI NA DŁUGO!

KOMPLEKSOWE PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE

PRZEGLĄDY BUDYNKÓW

NADZÓR INWESTORSKI

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ PEŁNĄ OFERTĄ !

POLSKĄ GRUPĘ INŻYNIERSKĄ TWORZĄ:

 

Prowadzimy działalność w oparciu o cztery działalności:

INVESTHOME – Działalność główna, oparta na  ponad 10 letnim doświadczeniu, której głównymi klientami są spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty wydatkujące środki publiczne.

 

Działalności wspomagające, których głównymi klientami są wspólnoty mieszkaniowe to:

 

Pracowania Budownictwa Ogólnego

Dawid Szymczyk

Biuro Inżynierskie

Radosław Sekunda

Framework

Gabriela Kowalczyk

 

Każda z działalności reprezentuje taki sam standard świadczonych usług. Każdemu klientowi zapewniamy wysokie zaangażowanie w prowadzone wspólnie przedsięwzięcie. Wyciągamy na bieżąco wnioski z prowadzonej przez nas działalności doskonaląc zarówno organizację pracy jak i jakość współpracy z naszymi partnerami.

 

 

 

Prowadzimy działalność w obszarze obsługi procesu budowlanego na każdym jego etapie.

 

Nie jesteśmy typowym biurem projektowym, firmą wykonawczą ani przedsiębiorstwem o charakterze doradczym. Staramy się działać wszędzie tam, gdzie oczekuje tego od nas Inwestor w toku realizacji zamierzenia budowlanego. Na wczesnym etapie planowania jesteśmy w stanie wskazać zamawiającym optymalne rozwiązania formalne, projektowe oraz wykonawcze, co w konsekwencji sprawia, iż proces inwestycyjny staje się uporządkowany oraz przewidywalny. Przekłada się to zarówno na sferę zastosowanych rozwiązań nadzoru nad prawidłowością wykonania prac, jak i na określenie oraz kontrolę finalnych kosztów inwestycji.

 

Naszym mottem jest: „KOMPLEKSOWO W BUDOWNICTWIE”. Posiadamy bowiem zarówno poparte doświadczeniem kwalifikacje, jak również (a może przede wszystkim) umiejętności i chęci do przeprowadzenia naszych partnerów przez trudną drogę procesu inwestycyjnego. Począwszy od etapu przedprojektowego aż do zrealizowania w całości robót budowlanych.

 

Oferujemy usługi zarówno w zakresie doradczym, projektowym, kontrolnym, opiniotwórczym jak również w sferze wykonawstwa budowlanego. Dla obiektów istniejących prowadzimy kontrole ich stanu technicznego spełniając wymagania prawne, jednocześnie dbając o rzetelną ocenę struktury obiektu. Na podstawie naszych opracowań możliwe jest wykonywanie przez Zarządców Nieruchomości realnych planów remontowych.

 

Pracujemy dla Inwestorów prywatnych oraz wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Na każdym etapie współpracy często reprezentujemy naszych Inwestorów przed organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją procesu budowlanego.

 

Posiadamy szerokie doświadczenie związane ze współpracą z organami konserwatora zabytków.

 

Zespół który stworzyliśmy, w większości składa się z inżynierów, którzy swoje doświadczenie zdobywali zarówno podczas realizacji niewielkich jak i dużych prestiżowych inwestycji.

 

Pomimo ciągłego śledzenia nowinek technicznych, posiadamy głęboką pokorę oraz szacunek dla doświadczeń inżynierów starszej daty, z dorobku których korzystamy wielokrotnie w naszej pracy zawodowej.

 

Prowadzimy stałą współpracę z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami rzeczoznawstwa na terenie Warszawy.

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE PREMIUM

Ta usługa dedykowana jest Inwestorowi, który buduje (lub remontuje) obiekt budowlany, a który preferuje sposób realizacji oparty na braku własnego zaangażowania czasowego.

więcej
PROJEKTOWANIE

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

KOSZTORYSY

wnioski o wydanie decyzji administracyjnych

koncepcje

specyfikacje techniczne

więcej
EKSPERTYZY
BUDOWLANE

rzetelne opracowania

wykonywane jedynie przez

UPRAWNIONYCH RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

z wieloletnim doświadczeniem

więcej
PRZEGLĄDY
BUDYNKÓW

PRZEGLĄDY ROCZNE

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE

PRZEGLĄDY INSTALACYJNE

kontrole techniczne

doradztwo inwestycyjne

więcej
NADZÓR
INWESTORSKI

NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

kontrola jakości robót budowlanych

kontrola jakości materiałów budowlanych

odbiory robót

kontrola rozliczeń budowy

 

więcej
NASZ ZESPÓŁ
mgr inż. Dawid Szymczyk
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
dr inż. Radosław Sekunda
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej
Koordynator działu ekspertyz oraz nadzoru inwestorskiego.
Rzeczoznawca budowlany.
Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
mgr inż. Ewelina Krasnodębska
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
mgr inż. Gabriela Kowalczyk
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
mgr inż. Marcin Fus
Absolwent Wojskowej Akademii Technnicznej.
ZAUFALI NAM
PARTNERZY
FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE
KONTAKT
ZAPRASZAMY!

ADRES SIEDZIBY
ul. Warszawska 33B,
05-082 Blizne Łaszczyńskiego

ADRES BIURA
ul. Nocznickiego 33/223,
01-948 Warszawa

TELEFON KONTAKTOWY
502668034

ADRES E-MAIL
biuro@invest-home.pl

STRONA WWW
www.plgi.pl

biuro@invest-home.pl

+48 502 668 034